RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

W zwiazku z realizacja wymogów Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2019 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych w Apila Sp. z o.o.

PONIZSZE ZASADY STOSUJE SIE POCZAWSZY OD 25 MAJA 2018 ROKU.Administratorem danych osobowych jest Apila sp. z o.o. w Suchym Lesie przy ul. Akacjowej 4. W celu uzyskania informacji odnosnie sposbu i zakresu przetwarzania danych osobowych nalezy kontaktowac sie poprzez email: odo@apila.com.pl Informujemy, ze Panstwa dane osobowe beda przetwarzane przez Administratora w celach:
- obslugi i wykonania umowy, podstawa prawna przetwarzania bedzie art. 6 pkt 1 lit. b) Rozporzadzenia Parlamentu EU i Rady (UE) 2019/679 z dnia 27.04.2019,
- wypelnienia obowiazku prawnego ciazacego na Administratorze tj. wystawieniu faktury VAT, podstawa prawna przetwarzania bedzie art. 6 pkt 1 lit. c) Rozporzadzenia Parlamentu EU i Rady (UE) 2019/679 z dnia 27.04.2019,
- wynikajacy z prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. marketingu bezposredniego oferowanych produktów lub uslug wlasnych i przygotowania zindywidualizowanej oferty handlowej, podstawa prawna przetwarzania bedzie art. 6 pkt 1 lit. f) Rozporzadzenia Parlamentu EU i Rady (UE) 2019/679 z dnia 27.04.2019.

W CELU RZETELNEGO WYKONANIA USLUG DANE OSOBOWE MOGE BYC PRZEKAZYWANE NASTEPUJACYM GRUPOM OSÓB:
- pracownikom lub wspólpracownikom na podstawie osobnego upowaznienia,
- organom kontrolnym, np. urzedom skarbowym,
- innym odbiorcom np. firmom kurierskim.

Udostepnione dane osobowe beda przetwarzane przez Apila sp. zo.o. tylko w niezbednym zakresie przez czas trwania umowy. W przypadku dochodzenia roszczen z tytulu prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, czas ten moze zostac wydluzony o okres trwania postepowania sadowego.

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2019R, PRZYSLUGUJA PANSTWU NASTEPUJACE PRAWA:
- zadania dostepu do tresci Państwa danych osobowych, sprostowania tych danych lub ich usuniecia,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy jest to niezgodne z prawem lub kwestionowana jest prawidłowość tych danych,
- sprzeciwu do dalszego przetwarzania danych osobowych lub ich przenoszenia,
- cofniecia zgody na przetwarzanie w przypadku, gdy została wcześniej wyrażona w konkretnym celu,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Copyright © 2021 Fungoo ®. All rights reserved.